01

Sản xuất và xuất khẩu gạo

Tiền thân Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát (Vinh Phat Investment Corporation ) là doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Đến năm 1989, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo.
Xem thêm
02

Bất động sản

Trên nền tảng những thành tựu đạt được từ ngành Sản xuất – xuất khẩu gạo, Vinh Phát Corp hướng tới xây dựng chiến lược phát triển đa ngành. Trong đó, bất động sản được xem là ngành mũi nhọn trong những năm tới.
Xem thêm
03

Khai thác dịch vụ thương mại

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp về phương án kinh doanh, kế hoạch, chiến lược kinh doanh thương mại. Quản lý và kiểm soát việc thực hiện quy
trình cho thuê, theo dõi hiệu quả kinh doanh.
Xem thêm

thông tin liên hệ

Đăng kí nhận thông tin