Tổng quan

Cung cấp dịch vụ tư vấn khai thác và tiếp thị cho các doanh nghiệp bất động sản để lấp đầy các mặt bằng thương mại cho thuê. Chúng tôi xây dựng từ ý tưởng hoạt động, tiếp thị đến các đơn vị bán lẻ.

Phối hợp Xây dựng tiêu chuẩn hình ảnh, hệ thống kỹ thuật và điều kiện bàn giao cho mặt bằng kinh doanh. Xây dựng hình ảnh nhận diện và các chương trình Marketing cho mỗi dự án để tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm và giá trị của dự án,…

thông tin liên hệ

Đăng kí nhận thông tin