Uncategorized

VINH PHÁT TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KĐT SALA

06/06/2023
06/06/2023

VINH PHÁT TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KĐT SALA

Vinh Phát Corporation đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại C-00.14 Sarina KDT Sala, 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức.